ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΛΞΗ


Ήταν κάποτε στ΄αλήθεια, όπως λεν στα παραμύθια,
μια τυχαία γνωριμία, αλλά με πολλή χημεία,
που κατέληξε σε έλξη,
και στην πάροδο του χρόνου, ήρεμου αλλ΄και εντόνου
η σχέση έφθασε ψηλά, σιγά σιγά και σιωπηλά,
και όποιος αντέξει.

Ήταν δύο διδιμάκια, όμορφα σαν δυο μωράκια,
που με logo ενωθήκαν και τον έρωτα χαρήκαν
μόνο μόνο με τα λόγια,
και τα βράδια που υπήρχαν στους ατομικούς τους χώρους
η καρδούλα τους χτυπούσε δυνατά και λειτουργούσε
σαν εκείνα τα ρολόγια.

Μέσα στη μεγάλη δίνη αλλά και αδελφοσύνη
τ΄ αδελφάκια αποφασίσαν, για καφέ εσυμφωνήσαν,
και τα πρέπει ενικήσαν,
όμως τ΄όνειρο τελειώνει και η όρεξη παγώνει.
Έτσι ο καφές εχύθη και το ραντεβού ανεβλήθη
κι αυτοί μετά ξυπνήσαν.

Τώρα πλέον είν΄αργά για καφέ ν΄αποφασίσουν
γιατί μέσα την καρδιά τους την κυρίευσαν θηρία
κι ο καφές ας καρτερεί,
τα θηρία που τυφλώνουν την ουσία και την έλξη
και τα πάθη και τις φλόγες δεν μπορεί να τις αντέξει
και η ζήλεια υπερτερεί.!!!