Α Ν Η Κ Ω   Α Λ Λ Ο Υ


Όσο ΄σύ με κυνηγάς
κι εγώ σε αποφεύγω,
πεπονόφλουδες τρυγάς
κι αλλού ΄γώ καταφεύγω.


Κι όσο ΄σύ μ΄ επιμονή
πολεμάς και ρίχνεις βέλη,
στη δική σου εμμονή
εγώ κάνω το κουνέλι.


Ανήκω αλλού
ανήκω αλλού
τελειώσαμε σου λέω προ πολλού.


Μη χτυπάς άλλο την πόρτα,
δεν σ΄ ακούει τώρα κανείς,
έχουν κόψει και τα φώτα
και λουριά της μηχανής.


Δεν υπάρχ΄ επιστροφή
σ΄ άλλους τόπους, σ΄ άλλα μέρη
έχω πάρει τη στροφή
κι άλλο δεν μ΄ ενδιαφέρει.


Ανήκω αλλού
ανήκω αλλού
τελειώσαμε σου λέω προ πολλού.!!