ΔΑΚΡΥΑ

Κάθε πρωί όταν ξυπνάς,
ήλιο σαν αντικρίζεις, όρθια να σταθείς,
σου στέλνω τις ηλιαχτίδες του
δε θέλω να πονάς, μόνο να ζεσταθείς.Μα σα θα έρθει η βροχή
μη φοβηθείς που θάσαι πολύ πολύ μακριά μου
είναι σταλμένη για δροσιά
έχει αλλάξ΄ η εποχή, είναι τα δάκρυά μου.Πάρτα αυτά τα δάκρυα
με κάθε λεπτομέρεια θέλω να τα πλάσσεις,
πρόσεξε να μη κλάψεις,
μόν΄ να τα κάνεις γέλιο και να χαμογελάσεις.