Η ΑΓΑΠΗ


Φίλοι μου αγαπημένοι
μια αγάπη μόνο μένει
μια αγάπη στην καρδιά μας
μες΄από τα σωθικά μας.


Δεν φτουρά η στεναχώρια
στην παρέα μας ετούτη,
ούτε πίκρα ούτε χώρια
ούτε τα λεφτά και πλούτη.


Θέλω νάμαστε μαζί
και στην πίκρα και στη λύπη
γιατί έτσι μόνο ζει
και δεν μας εγκαταλείπει.


Νάχει μέσα η καρδιά σας
άνοιξη χαρά μεγάλη
και να λέει η αφεντιά σας
σαν αγάπη δεν είν΄άλλη.


Κάποια μέρα θα χαθούμε,
σ΄άλλους κόσμους θα βρεθούμε,
αλλ΄αγάπη δεν θα βρούμε
τέτοια να τη μοιραστούμε.!