ΜΑΤΙΑ ΚΛΑΜΕΝΑ


Όσο σε νοιώθω
τόσο σε χάνω,
σφίγγω τον πόθο
μα δε σε φτάνω,

είσαι κοντά μου
μα και μακριά,
στην αγκαλιά μου
για σιγουριά

κι όσο θα λείπεις
από κοντά μου
εσύ θα λάμπεις
μεσ΄ την καρδιά μου.

Τα όνειρά μου
θα διαφεντεύεις
και τα νερά μου
θα κυριεύεις

αφού για μένα
είσαι το δέκα
μάτια κλαμένα
αλλά και γρέκα.