Σ΄ΕΧΩ ΤΟΣΗ ΔΑ ΑΝΑΓΚΗ

Κάθε μέρα που ξυπνάω
οπτασία είσαι μπρος μου
κι όταν τη ματιά γυρνάω
έχεις φύγει απ΄το φως μου.Κέρασέ με τα φιλιά σου
πάντα λαχταρώ για νάμαι
στη θερμή την αγκαλιά σου
και τα βράδια που κοιμάμαι.Σ΄ έχω τόση δα ανάγκη
στήριγμά μου στη ζωή,
να διαβούμε το φαράγγι
της ζωής απ΄το πρωί.Δάνεισέ μου τα κλειδιά σου,
για να γίνω η πνοή σου,
για να μείνω στην καρδιά σου
κι όταν φύγω απ΄ τη ζωή σου.!!!